Ҷойгоҳои фарзандон дар иқтисоди хонавода;

қисми аввал

қисми дуюм

Нақши кудакон ва фарзандон ба унвони яке аз масрафкунандагони асосӣ дар хонавода аз яксӯ ва ҷойгоҳи онон дар отияи иқтисодии хонаводаҳо аз сӯи дигар зарурати таваҷҷуҳ ба омузиши саҳеҳ ва ҳидояти ононро эҷоб мекунад. Бо роҳбарии саҳеҳ ва муносиб дар иқтисоди хонавода, хусусияти ҷамъгароӣ, садоқот, дилсузӣ, сарфаҷӯӣ, масъулиятпазирӣ ва дигар хусусиёти мусбат рушд ва парвариш меёбад. Ҳидояти фарзандон дар масири шинохти масоил, мушкилот, камбудиҳо ва маҳдудиятҳои иқтисодии хонаводаҳо метавонад дар ислоҳи рафтори молӣ ва ҳамчунин воқеиятнигарии онон нақши муҳимме ифо кунад.

Занон ва мудирияти иқисоди хонавода

Занон дар мудирият ва барномарезии улгуҳои масрафӣ дар хонавода нақши аслиро доранд. Албатта дар ҷавомеи суннатӣ ин нақш дар масири қаноат дар хонавода пуррангтар буда аст.

Баъзе аз коршиносон масрафро калиди фаҳми таҳаввулоти иҷтимоӣ баён мекунанд, чаро ки бар ин асос воқиъяти хонаводаро беҳтар метавон шинохт. Бо таваҷҷуҳ ба ин ки сатҳи зиндагии афрод дар ҷомеа дучори тағёироти асосӣ аст нигоҳи имрӯза ба иқтисод дар ҷомеа нигоҳи васеъ ва густардатар аст.

Дар қадим масраф сирфан як рафтори иқтисодӣ дида мешуд ба тавре, ки афроди ғанӣ ба лиҳози даромади боло колоҳои бештаре масраф мекарданд, ҳол он ки имрӯза масраф василаи аст, ки афрод шахсияти худро ба дигарон нишон медиҳанд. Дар воқеъ масраф ба як рафтори иҷтимоӣ табдил шуда аст.

Бо таваҷҷуҳ ба ҷойгоҳе, ки зан дар хонавода ба унвонӣ модар ва фарде, ки дар интиқоли арзишҳои ахлоӣи ба насли баъд муассир аст, метавонад дар ислоҳи улгуи масраф ҳам нақши бисёр муҳим дошта бошад. Агар дар хонаводае масраф ва истифода аз колоҳои масрафӣ тавасути модари хонавода мудирият нашавад, иқтисоди хонавода дучори мушкил мешавад. Ҳамон тавре, ки нақши зан дар ҷомеаи суннатӣ дар қаноат бисёр чашмгир буд дар ҷавомеи мудерн ҳам дар гароиш ё адами гароиши афроди хонавода ба масрафгарои бисёр муасир аст.

Зан бо истифода аз ҷойгоҳи вижае, ки аз лиҳози эҳсосот ва авотиф дар хонавода дорад метавонад рӯи улгуи масраф ва низоми иқтисодии хонавода таъсири мустақим дошта бошад.

қисми сеюм

2